Tag: Fundamenta

  • Aktiekurs API

    I min jakt på öppna eller stängda API:er för aktiekurser så ramlade jag in på Programmable Web. Dom har en lista över 96 aktierelaterade API:er med bla Bloomberg.

  • Fundamenta kompilerar med datamodell

    Idag integrerade jag datamodellen, datalagret och användargränsnittet i Fundamenta och lyckades kompilera resultatet. Naturligtvis kastas det ett undantag när man kör programmet men det är åtminstone ett litet framsteg.