Tag: Aktier

  • Fundamenta kompilerar med datamodell

    Idag integrerade jag datamodellen, datalagret och användargränsnittet i Fundamenta och lyckades kompilera resultatet. Naturligtvis kastas det ett undantag när man kör programmet men det är åtminstone ett litet framsteg.