Bloggar del Två (av förhoppningsvis många)


Jag läser en del ekonomibloggar och då kanske främst bloggar som inriktar sig på långsiktiga investeringar. Att jag inte är så intresserad av korta svängningar i ekonomin beror mest på att jag inte hinner med.