Øredev 2010


Efter en lång tågresa från Malmö är det dags att summera min första Öredev. Det jag lärde mig under de tre Malmödagarna är i stora drag:

  • Jeff Sutherland var en väldigt bra talare och hade härliga och uppfriskande kapitalistiska tankar om hur SCRUM skulle gå till. Han var väldigt inne på att varje lyckad sprint ska leverera en färdig produkt som kunderna är villiga att betala för. Jag håller med Jeff, varje sprint ska leverera en färdig produkt som genererar ett mervärde för kunderna.
  • Automatisera de arbetsuppgifter som går att automatisera. Ett bra exempel är testning av mjukvara, automatiserade testning som är snabba nog att köras efter varje kompilering ökar kvaliteten på koden. Kontinuerlig  integration, helst i kombination med end-to-end tester, ökar också kvaliteten på koden och ger en stabilare produkt som går att driftsätta snabbare.
  • Flera talare betonade vikten av att mäta, mäta och åter mäta. Utan mätningar är det omöjligt att veta var man befinner sig och det gör det väldigt svårt att ta sig till målet på ett effektivt sitt. Det kan röra sig om att mäta hastigheten för SCRUM-team, flödeshastigheten över för ett kort över Kanban-tavlan eller hur användarmönstret ser ut i produkterna.
  • Henrik Kniberg pratade om kombinationen SCRUM och Kanban. Mycket spännande och jag tror att det verkligen kan vara användbart. Henrik Kniberg är en väldigt bra talare och han har en del intressanta saker på sin hemsida.
  • Jon Skeet hade en del radikala tankar om hur man skulle kunna göra om C#. Förövrigt är Skeet en utomordentlig talare.

Generellt kan jag väl säga att

  • Talarna var var, mestadels,  intressanta.
  • Maten och drycken var väldigt god. Dock kan man notera det lilla konstiga valet att inte servera Coca Cola på en utvecklarkonferens, “Nygårda Cola” är inte en värdig ersättare till Coca Cola.
  • Lokalerna var mestadels bra även om det var problem med överhörning mellan de olika rummen.

“Tyvärr” fanns det en hel del andra sessioner som var intressanta men de låg ofta samtidigt så en del svåra val fick göras. Det var faktiskt lite synd att sessionerna inte hölls mer än en gång men samtidigt så skulle det antagligen inte fungera. Vissa sessioner skulle också vinna på att vara lite längre än var det var nu.

Onsdag Torsdag Fredag
Agile is dead, long live Agile!
Jeff Sutherland
Delivering What’s Right
Cory Foy
Windows Identity Foundation
Vittorio Bertocci
Design for testability
Magnus Härlin
Alternatives to Acceptance Testing
James Shore
C#’s Greatest Mistakes
Jon Skeet
Collaboration in a distributed Enviroment
Jutta Eckstein
How to do test reviews
Roy Osherove
Social Media and Personal Branding
Dave Prior
Better Practices for Building Fast Web Apps
Giorgio Sardo
Architecture in an Agile World
Aslam Khan
Top 20 tools and tips to be a better developer
Roy Osherove
Automated Testing of Web Applications
Jeremy D. Miller
Abusing C#
Jon Skeet
Large-scal refactorings using the Mikado Method
Ola Ellnestam, Daniel Brolund
Implementing a test framework
Peter Ulrich von Sperling Freiberg
Kanban and Scrum Making the most of both
Henrik Kniberg

Alla sessioner spelades in på video och ska dyka upp i Øredevs arkiv.